30 ROKOV – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcom

víťazstievúspechovsilyodhodlaní

Priania

Prehrať video

Vaše priania

Veľmi srdečne gratulujem všetkým ľuďom, ktorí sa pričinili o fungovanie SZTPŠ za celých 30rokov. Mne ako športovcovi, reprezentantovi v tenise na vozíku, pomáhajú so všetkým maximálne ako sa dá už 15 rokov a bez nich by som nedokázal to, čo som dokázal. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a rešpekt pred ich prácou. Želám ďalších 30+30rokov úspešného fungovania.

Tomáš Masaryk

Zväzu želám, aby dokázali motivovať handicapovaných ľudí prekonávať samých seba napr. vhodným športom. Aby bol dostatok financií, vhodných trénerov a veľa športových podujatí. Aby sa každým rokom mohol pochváliť, že nielen zdraví ale aj handicapovaní ľudia dokážu reprezentovať našu krajinu.

Katarína Dobrovodská

Nádej, podpora v úsilí zmeniť svoj život, dať mu zmysel napriek hendikepu, tím obetavých ľudí, ktorých každodennou náplňou je pomoc nadšeným športovcom - to je pre nás Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Pomoc, ktorá je hmatateľná, ktorá sa mení na neuveriteľné úspechy našich hendikepovaných  športovcov, práve v tom tkvie jej výnimočnosť. 30-ročné fungovanie tohto životaschopného organizmu, plného pozitívnych myšlienok, kreatívnych projektov a veľkých výziev je zárukou toho, že bariéry v parašporte na Slovensku prestanú existovať. Ku krásnemu 30-ročnému jubileu Ti SZTPŠ prajeme veľa síl a odhodlania pokračovať vo svojej ceste rozvoja športu hendikepovaných. Kráčaš správnou cestou a my sme radi, že sme Tvojou súčasťou. Za všetko ďakujeme, s láskou Tvoji paralukostrelci.

Ingrid Šilonová

Gratulujem Vám k tomuto míľniku. Za 30 rokov ste zmenili životy mnohým ľudom a otvorili ste mnoho myslí. Ukázali ste, že šport spája ľudí. Podarilo sa vám spojiť rôznorodosť. Srdečne tlieskam funkcionárom, športovcom a ďalším, ktorí stále ženú SZTPŠ dopredu. Oslavujeme 30 rokov existencie, ale v skutočnosti oslavujeme 30 rokov obrovskej ľudskej sily. To čo ste dokázali je unikátne – a pritom si mnohí mysleli, že je to nemožné. Vytvorili ste niečo, čo sa dotklo srdci a myslí tisíce ľudí.  Do ďalších rokov Vám prajem len to najlepšie. 

František Pitoňák – tréner curlingu

Ďakujeme SZTPŠ za dlhoročnú spoluprácu a podporu. Prajeme všetkým veľa síl do ďalších úspechov, nielen tých športových, a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Parahokejisti

Slovenskému zväzu telesne postihnutých športovcov k 30. výročiu veľmi úprimne gratulujem. Za to všetko, čo urobil pre šport a športovcov so zdravotným znevýhodnením na Slovensku, si zaslúži úctu, rešpekt a uznanie celej našej spoločnosti. Do ďalších min. 30. rokov by som chcel SZTPŠ zaželať čo najviac pracovníkov zanietených pre šport, množstvo úspešných športovcov, trénerov, klubov a samozrejme prajem, aby sa mu ešte viac podarilo šport znevýhodnených na Slovensku dostať bližšie k verejnosti a búrať tak pomyselnú bariéru, ktorú napriek svetu, u nás stále cítiť.  VŠETKO DOBRÉ PRAJEM !!! 

Róbert Ďurkovič

Gratulujem ľudom v SZTPŠ k tomu míľniku. Za to všetko čo spravili pre športovcov a šport. Prajem veľa energie do dalšej práce. Šport nie len posúva limity ale aj spája ľudí. Dáva prácu a zmysel o niečo bojovať. To nás športovcov posúva vpred. Som rád, že môžem byť tiež členom Boccia komunity. Všetko dobré prajem.

Martin Rybarčák

SZTPŠ prajem veľa úspešných rokov a našim športovcom veľa medailí z Paralympijských hier a Majstrovstiev sveta.

Monika D.

30 rokov existencie zväzu, ktorý je najväčším v SPV nie len však, svojou členskou základňou, ale najmä činnosťou a pôsobnosťou, sa vpisuje do histórie slovenského športu veľkými písmenami. Písmenami, za ktorými sú stovky ľudských príbehov, zmien v ich životoch, úspechov i sklamaní ale najmä posolstiev a odkazu na nezlomnú vôľu telesne znevýhodnených športovcov. Preto mi dovoľte, v prvom rade, poďakovať všetkým tým, ktorí sa doteraz podieľali a podieľajú na činnosti SZTPŠ za ich prácu, odhodlanie a roky, ktoré venovali zväzu a taktiež by som chcel zároveň popriať do ďalších rokov mnoho úspechov športovcom, kondíciu a silu posúvať hranice ľudskej viery vo vlastné sily. Všetko najlepšie SZTPŠ !!!

Samuel Roško

Nesmierne sa teším z každého víťazstva tela, duše a ducha. Nech neprestanete žiť nádejou vo veci budúce, máte všetko potrebné pre svoje ciele a nech je vďačnosť za dosiahnuté Vašim palivom prekonať akúkoľvek nepriazeň. Ste pre mňa inšpiráciou nielen sa nevzdávať, ale skúšať nové v každom veku a životnej situácii. Ďakujem za VÁS!

Ester Jankovičová

Poslať prianie

Ďakujeme

Slovom ďakujem by sme radi vyjadrili úctu, poklonu a obdiv tým, ktorí sa počas 30 rokov podieľali na formovaní a napredovaní SZTPŠ. Všetkým športovým klubom a športovcom, ktorí nás reprezentujú v domácich i medzinárodných súťažiach, odkiaľ prinášajú množstvo úspechov a ocenení. Sme hrdí na množstvo mladých talentov, ktoré sa nám podarilo nájsť, vychovať a vyprevadiť do športového sveta. Práve športovci napĺňajú poslanie nášho zväzu a dávajú mu zmysel. Ďakujeme za vašu dôveru a za vieru v samých seba. Za vašu vytrvalosť, za hodiny driny na tréningoch, za prekonávanie vlastných limitov. Tak sa nám spoločne podarilo vybudovať inštitúciu, ktorá sa právom hrdí úspešnými športovými tímami i jednotlivcami.

Vďaka patrí trénerom a členom realizačných družstiev, ktorí do tréningov dávali nielen maximum svojich profesijných poznatkov, ale predovšetkým svoju dušu. Vďaka angažovanému a motivujúcemu prístupu sa im podarilo vychovať veľa talentov a právom im patrí nemalá zásluha na dosiahnutí stupňov víťazov našich reprezentantov.

Veľké ďakujeme vyslovujeme aj funkcionárom, ktorí vždy odhodlane hájili záujmy nielen športovcov, ale tiež všetkých organizačných zložiek zväzu. Vďaka ich neúnavnému snaženiu môžeme dnes sláviť toto významné výročie.

Nie všetky obdobia boli prajné a za 30 rokov sme prešli kľukatou cestou. Vďaka vytrvalosti a odhodlanosti zamestnancov na všetkých pozíciách sa nám však vždy nakoniec podarilo zdolať aj zdanlivo neprekonateľné prekážky. Často nás prekvapili nepredvídateľné a náročné výzvy, ktoré sme neraz riešili bez prípravy. Avšak aj tieto situácie nás veľa naučili a zoceľovali našu vôľu napredovať a nikdy sa nevzdávať. Vážime si hĺbku a silu vnútorného rozmeru, ktorý je charakteristickým pre ľudí, ktorí sú súčasťou nášho zväzu. Spoločne tak tvoria pevný základ SZTPŠ, ktorý by bez takýchto charakterných ľudí nemohol fungovať.

Scroll to Top