30 ROKOV – Slovenský zväz telesne postihnutých športovcom

víťazstievúspechovsilyodhodlaní

O nás

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je významným subjektom spoločenského života a športovým zväzom, poslaním ktorého je náročná práca v oblasti športu telesne znevýhodnených na Slovensku.

Podporujeme všetky aktivity smerujúce k plnohodnotnému zapojeniu sa ľudí s telesným znevýhodnením do života našej spoločnosti prostredníctvom športu, pričom združujeme športovcov z členských organizácií po celom Slovensku (pre rok 2020 – 59 členských subjektov). Organizujeme športovú prípravu pre reprezentantov v jednotlivých športových odvetviach, zabezpečujeme ich účasť na významných domácich i medzinárodných športových podujatiach, paralympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy, svetové a Európske poháre nevynímajúc.

V oblasti mládežníckeho športu sme vytvorili pre mladých ľudí s telesným znevýhodnením systém športovej prípravy v rámci siete Útvarov talentovanej mládeže. Po celom Slovensku tak získavame pre šport mnoho talentovaných telesne znevýhodnených detí.

Vznik

Vznik Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov sa datuje ku dňu 6.10.1990, kedy zaniká Slovenský zväz zdravotne postihnutých športovcov a vznikajú tri samostatné právne subjekty (na základe znevýhodnenia):

Zakladajúcu listinu SZTPŠaPŠ v tom čase podpísali zástupcovia týchto TJ, resp. oddielov TPŠ a para športovcov:

Prvou predsedníčkou SZTPŠaPŠ sa stala Helena Hanková, ktorá vo svojej funkcii bola až do roku 2002. Na predsedníckej stoličke ju vystriedal Ján Riapoš, ktorý v tejto funkcii zotrváva dodnes.

K zmene názvu nášho zväzu došlo 28. 11. 1992, kedy sme sa premenovali a do súčasnosti pôsobíme pod názvom Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov.

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov počas svojho 30. ročného pôsobenia v športe telesne znevýhodnených zastrešoval a zastrešuje tieto športy: atletika, basketbal, biliard, biatlon, boccia, curling, cyklistika, drezúra, lukostreľba, lyžovanie (alpské, bežecké), plávanie, stolný tenis, streľba, šach, tanec na vozíku, tlak na lavičke, tenis na vozíku, volejbal. Od vzniku nášho zväzu sme zorganizovali desiatky majstrovstiev Slovenska, domácich líg, ale aj medzinárodných podujatí. Medzi najúspešnejšie medzinárodné podujatia, ktoré SZTPŠ organizuje aj v súčasnosti sú Slovakia Open v stolnom tenise (od r.1992) a Slovakia Open v tenise na vozíku (od r.1993). Slovakia Open v stolnom tenise patrí vo svete medzi najlepšie turnaje sveta a pravidelne sa ho zúčastňujú svetové stolnotenisové špičky. Rovnako kvalitný a vysoko hodnotený je aj tenisový turnaj. V minulosti SZTPŠ organizovalo aj vrcholové medzinárodné podujatia ako Majstrovstvá Európy v tlaku na lavičke (1997 a 2003), Majstrovstvá Európy v stolnom tenise (1999), Majstrovstvá sveta družstiev v stolnom tenise (2017), Majstrovstvá sveta v šachu telesne postihnutých (2011), Svetový pohár v streľbe (2007), Svetový pohár vo volejbale (2001), Európsky pohár v cyklistike a ďalšie medzinárodné turnaje ako Slovakia Cup v plávaní (do roku 2011), Slovakia Cup vo volejbale, Medzinárodné majstrovstvá v zjazdovom lyžovaní a mnohé ďalšie.

Helena Hanková

Ján Riapoš

Úspechy

Našou snahou bolo, je a bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre našich športovcov. Aj vďaka tomu máme v našich radoch niekoľkonásobných paralympijských medailistov, majstrov sveta či Európy.

Paralympijské medaily telesne znevýhodnených športovcov v období rokov
1990 - 2020

0 ×
1. miesto
0 ×
2. miesto
0 ×
3. miesto

Medaily telesne znevýhodnených športovcov z majstrovstiev sveta v období rokov 1990 - 2020

0 ×
1. miesto
0 ×
2. miesto
0 ×
3. miesto

Hľadáme talenty

Najznámejší rozvojový projekt v oblasti získavania mladých talentovaných športovcov, ktorý počas celej existencie SZTPŠ organizujeme, je projekt Hľadáme talenty. Niekoľko našich úspešných reprezentantov a neskôr aj paralympijských víťazov bolo „nájdených“ práve v rámci tohto projektu – Martin France, Jakub Krako (zrakovo znevýhodnený športovec), Petra Smaržová, Veronika Vadovičová, Samuel Andrejčík, Kristína Funková, Tomáš Valach, Patrícia Albertová, Alexandra Rexová (zrakovo znevýhodnená športovkyňa), Eliška Jankechová, Krištof Kubala a mnoho ďalších.

Projekt Hľadáme talenty je považovaný za prvý počin smerujúci k myšlienke podpory športu talentovaných detí s telesným znevýhodnením. Koncom 90.-tych rokov sa nám ako športovému zväzu podarilo na Ministerstve školstva kompetentných presvedčiť, že aj u telesne znevýhodnených detí je potrebné podporovať rozvoj talentu. Zo strany ministerstva tak dochádza k prvému financovaniu Útvarov talentovanej mládeže SZTPŠ, ako základného kameňa pre ďalšiu prácu v tejto oblasti. Zo štyroch základných regionálnych centier mládeže (BA, Remata, KE, PP) systematickou prácou vzniká v roku 2011 nová koncepcia podpory talentovaných mladých športovcov (viacúrovňové riadenie).

Scroll to Top